Hiển thị tất cả 4 kết quả

Nâng cấp Tài khoản Zoom Pro (1 tháng)

250,000 
- Vui lòng nhập Email của bạn vào ghi chú khi đến bước thanh toán. - Số người tham gia cuộc họp TỐI ĐA 100 NGƯỜI - Nâng cấp trực tiếp trên tài khoản Zoom của bạn - Sau khi nâng cấp xong bạn sẽ nhận được email và làm theo hướng dẫn - Hạn sử dụng của sản phẩm KHÔNG cộng dồn khi mua số lượng nhiều sản phẩm.

Nâng cấp Tài khoản Zoom Pro (2 tháng)

320,000 
- Vui lòng nhập Email của bạn vào ghi chú khi đến bước thanh toán. - Số người tham gia cuộc họp TỐI ĐA 100 NGƯỜI - Nâng cấp trực tiếp trên tài khoản Zoom của bạn - Sau khi nâng cấp xong bạn sẽ nhận được email và làm theo hướng dẫn - Hạn sử dụng của sản phẩm KHÔNG cộng dồn khi mua số lượng nhiều sản phẩm.

Nâng cấp Tài khoản Zoom Pro 300 thành viên (1 tháng)

200,000 
- Số người tham gia cuộc họp TỐI ĐA 300 NGƯỜI. - Nâng cấp trực tiếp trên tài khoản Zoom của bạn. Nhập email cần nâng cấp vào ghi chú trong phần thanh toán. - Sau khi nâng cấp xong bạn sẽ nhận được email và làm theo hướng dẫn - Hạn sử dụng của sản phẩm KHÔNG cộng dồn khi mua số lượng nhiều sản phẩm.

Tài khoản Zoom Tạo Sẵn Unlimited Time

99,000 
  • Là tài khoản tổ chức được tạo sẵn.
  • Không giới hạn thời gian (tương tự như Pro).
  • Bảo hành 1 tháng. Hết thời gian bảo hành có thể vẫn tiếp tục sử dụng được (tùy theo chính sách từ Zoom).
  • Dành cho thầy/cô sử dụng tạm thời trong mùa dịch. Giá thành hợp lý, ổn định.
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản Zoom (email/mật khẩu) qua email sau khi mua hàng và thanh toán thành công.